«Gjennom stormene»

Utstilling 20. og 21. mai 2017

h7 utkast.jpg

         Haakon 7. – gjennom stormene

I forbindelse med Soldathjemmets 75 år og gjenåpningen av bygget vises utstillingen «Gjennom stormene». Åpningen holdes 20. mai i Kakenveien 12, Stavern. Se fullstendig program her: Soldathjemmet

Om utstillingen
Utstillingen viser Ørnulf Basts skulpturer, malerier, grafikk i overgangen fra krig til fred på 1940-tallet. Samlet gir de inntrykk av at krigen ga Basts kunst en ny retning.

Bast skapte viktige verk under innflytelse av begivenhetene under 2. verdenskrig. Han ga form til personlige opplevelser i ekspresjonistiske og surrealistiske uttrykk. Samtidig ble store monumenter planlagt og ferdigstilt i disse første fredsårene.

Det figurative føres videre, gjerne i relieffer grafikk og pasteller. Men utprøving av nye former og materialer var viktig. Dette ga grunnlag for solid utforming av krigens minnesmerker. Vi ser det blant annet i minnesmerket over falne sjøfolk i Stavern. Materialvalg og teknikker varierte. Bast var straks i gang med å løse monumentaloppgavene i en veksling mellom nonfigurative og konstruktivistiske bildeløsninger.

Det vises verk fra denne brytningstiden i Basts kunstneriske virke. De er også dokumenter på avgjørende holdninger og hendelser i vår nære historie, og har fremdeles aktualitet.

Utstillingens tittel «Gjennom stormene» er Basts motto til hans utkast til monument over Haakon 7.

Dyveke og Hallstein Bast
Foreningen Morild

Velkommen til åpning lørdag 20. mai kl. 15

Linker:

www.bastkunst.no

Facebook: Stjernebilder