«Et sinn i stadig uro»

Utstilling 08.-17. april 2017

bast07utst025

Eos, 1970

Ørnulf Bast vil ikke bare fortelle de opplagte historiene, men også de som ligger i vår underliggende bevissthet. Også hans klassiske skulpturer kan slik sees fra et annet perspektiv enn som en presentasjon av ideell skjønnhet i tradisjonell forstand.
– Hilde Woxen Stormark

Om utstillingen
Utstillingen viser den modernistiske siden av Ørnulf Bast, og hvordan han utforsket emner, medier og formuttrykk  i konkurranseutkast og ferdige verk – skulptur, maleri, grafikk, materialbilder og mosaikk.

Nå kan man se på Basts kunst med nye øyne; flere aviser har åpnet sine arkiver for nettilgang. Avisartikler, intervjuer og omtaler fra Basts samtid gir ny forståelse. Vi har dratt stor nytte av to nylig avholdte utstillinger; «Kunst og makt», Lillehammer kunstmuseum og «Krigsbilder» Bomuldsfabrikken i Arendal. De har satt Basts arbeider inn i hovedstrømningene i moderne norsk kunst- og kulturliv.

Utstillingen har fått sin tittel fra Johan Borgen som skrev om Basts livsverk:

En uopphørlig tilbedelse av skjønnhet, men også av gru, en dragning mot totalitet i tilværelsen. De er monumenter over et sinn i stadig uro, uopphørlig lengsel etter det ypperste uttrykk.
– Johan Borgen, 1974

Blikk på Basts kunst 1944-1974
Forandring er modernismens kjennetegn, der kunstneren selv bestemte motivene sine for å kunne behandle forskjellige former. Det var på denne tiden Bast begynte å eksperimentere innen hva vi i dag vil forbinde med ulike «ismer». Han søkte fortsettelse og forandring.

Midten på 1940-tallet er et vendepunkt i Basts kunst. Store monumentale oppgaver krevde sitt. Men samtidig med disse bygger Bast videre på modernistiske tendenser fra ungdomsverkene; ekspresjonisme, surrealisme, abstraksjoner.

Bast innførte nye teknikker: automatisme, tilfeldige uttrykk, smeltet mosaikk, grafiske virkninger, fotomontasjer. Egne opplevelser, samtidens begivenheter og en personlig trang til nyskaping og brudd leder ham inn i det moderne.

Vi presenterer utstillingen i 7 temaer; Den personlige linjen, Fred og nordisk kunstnerfellesskap, Surrealisme, Inspirasjon fra Middelhavet, Den unge kvinnen og folen, På vei mot det nonfigurative, Eksperimenter.

Bast arbeidet i et hektisk tempo og med stadig nye innspill. Det vi ikke forsto og som så ut som villspor i samtiden, var en aktiv og bevisst søken i kunstens krav og muligheter til nye bildeløsninger.

Dyveke og Hallstein Bast
Foreningen Morild

Velkommen til åpning lørdag 8. april kl. 12

Linker:

www.bastkunst.no

Facebook: Stjernebilder